Over mij

De Interim Ecoloog is opgericht door Pim Godschalk. Hij heeft ruim 12 jaar werkervaring als ecoloog bij een multidisciplinair milieuadviesbureau. Daarbij heeft hij veel kennis opgedaan over de Wet natuurbescherming, over beschermde soorten en het werken als project- en teamleider. Hij heeft uitstekende kennis van vogels, vleermuizen, amfibieën en reptielen en is een echte generalist. In de ecologie spelen vaak veel soort(groep)en tegelijk een rol, zodat een brede kennis essentieel is om een gedegen advies te leveren.

Speerpunten voor De Interim Ecoloog zijn snelheid (in communicatie en op te leveren producten en diensten), kwaliteit en duidelijk inzicht geven in de gevolgen van de onderzoeksresultaten voor uw planning.

De Interim Ecoloog hecht veel waarde aan kwaliteit. Op te leveren producten worden daarom door externen getoetst (tweede lezer) voordat deze naar de klant worden verzonden.